Over KVW

MISSIE
S             Samen op ons best!
A             Altijd een onvergetelijke ervaring voor jong en oud
M            Meebewegen in de samenleving
E             Een ontmoetingsplaats in de breedste zin van het woord
N             Niet bang voor vernieuwing

KERNWAARDEN
K             Kinderen samen, actief en creatief, buiten bezig laten zijn
V             Verbinding door betrokkenheid tussen kinderen, ouders, vrijwilligers, sponsoren en de gemeenschap
W            Wij staan voor elkaar klaar, waarderen onze talenten en maken samen plezier

VISIE
Beleef het mee met KVW!

ORGANISATIE
Aan elke Kindervakantieweek gaat natuurlijk een flinke organisatie vooraf. De organisatie van KVW is ingedeeld in zeven werkgroepen. Deze werkgroepen zijn elk verantwoordelijk voor de voorbereiding van een deel van KVW:

 • Logistiek
  De naam spreekt al voor zich: deze werkgroep zorgt ervoor dat alle punten die met het terrein, het decor, de bouw van de hutten, opbouw en afbreken te maken hebben, geregeld worden. Ook bijvoorbeeld de EHBO valt hieronder.
 • Programma
  Deze werkgroep start elk jaar met het maken van de weekindeling. Ook bepalen zij elk jaar, tijdens de vergadering met alle vrijwilligers, het thema van KVW. Daarna worden alle programmaonderdelen per dagdeel uitgewerkt en voorbereid. Hierbij kun je denken aan het uitwerken van een spellencircuit of bosspel, maar ook het uitzoeken van een theatervoorstelling.
 • Keuken
  Tijdens een kindervakantieweek wordt er voordurend voor allerlei versnaperingen gezorgd. Dit doen de vrijwilligers van de werkgroep Keuken. Aan de hand van een eetlijst die door de programmawerkgroep wordt aangeleverd, weten ze precies wat er waar gegeten en gedronken wordt tijdens de Kindervakantieweek. Hierdoor kunnen op tijd alle boodschappen en bestellingen gedaan worden. De vrijwilligers zorgen voor de bereiding en het uitdelen van alle hapjes en drankjes.
 • Financiën
  De penningmeester staat aan het hoofd van deze werkgroep. Hij deelt budgetten uit aan de andere werkgroepen en verwerkt alle declaraties. Sponsoring, de website bijhouden, bestellen van poloshirts voor de leiding, zijn een aantal andere punten die ook binnen deze werkgroep vallen.
 • Vrijwilligers/Deelnemers
  In deze werkgroep zitten vrijwilligers die actief zijn in het werven van nieuwe vrijwilligers en Maatschappelijke Stagiaires. Zij nemen deel aan stagemarkten op middelbare scholen, bijvoorbeeld. Zij inventariseren ook welke vrijwilligers dit jaar komen helpen en maken een vrijwilligersindeling per dag. Tot slot maken zij de indeling van de deelnemers en versturen zij deze via de mail naar de ouders.
 • PR (publieke communicatie)
  Sinds 2015 is er een werkgroep opgericht met vrijwilligers die zich bezig houden met de PR voor onze Stichting. Zij schrijven aankondigingen en oproepen voor in de media, houden de website bij, schrijven berichten op de Facebook van KVW Schijndel en ga zo maar door. Ook de prachtige nieuwsbrieven die sinds 2013 worden uitgedeeld aan de deelnemers aan het einde van elke KVW dag, komen van de hand van de PR vrijwilligers.
 • Animatie
  Ook deze werkgroep is sinds 2015 opgericht. Zoals jullie weten maken we elk jaar tijdens de dagopeningen in de Kindervakantieweek kennis met een persoon die past bij het thema, zoals Woeste Wilma en natuurlijk Boerien Sien! Deze optredens worden voorbereid en verzorgd door de werkgroep Animatie. Ook zorgen zij in samenwerking met de mannen van de werkgroep Logistiek, voor het prachtige decor en voor de kostuums.

VERGADEREN
Enkele keren per jaar komen de vrijwilligers bijeen tijdens een algemene vergadering. In de eerste vergadering wordt vastgesteld wie het komende KVW jaar in welke werkgroep(en) plaatsneemt. Daarna zijn de coördinatoren van de werkgroepen verantwoordelijk om hun werkgroep bijeen te roepen en aan de slag te gaan.
In de andere twee algemene vergaderingen brengen de werkgroepen elkaar op de hoogte van hun voortgang. Natuurlijk is het ook gedurende het jaar nog mogelijk om je aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen. Ook worden in de algemene vergaderingen de punten uit de bestuursvergaderingen, die gemiddeld vier keer per jaar gehouden worden, teruggekoppeld aan de rest van de vrijwilligers.

TEAMBUILDING
Sinds 2008 wordt er voor alle vrijwilligers van KVW jaarlijks een teambuilding activiteit georganiseerd. Salsadansen, Afrikaanse muziek maken, vissen, hand- en kruisboogschieten, beugelen; allerlei activiteiten zijn al aan bod gekomen. Meestal gepaard met een barbecue!

BARBECUE EN BEDANKDAG
Tijdens KVW krijgen vrijwilligers een barbecueavond aangeboden, om ze te bedanken voor hun harde werk voorafgaand en tijdens KVW. Daarnaast wordt elk najaar een bedankdag voor hen georganiseerd. Er wordt een activiteit gekozen en eten en drinken wordt ook verzorgd. Op deze manier wil het bestuur nogmaals benadrukken hoe zeer zij alle vrijwilligers en hun geweldige inzet waarderen!

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR!
Al tientallen jaren is er een wisseltrofee in omloop. Elk jaar is er een KVW vrijwilliger van het jaar. Wie deze titel krijgt wordt bepaald door de KVW vrijwilliger van het jaar daarvoor. Hij of zij kijkt tijdens de vergaderingen en KVW goed rond wie dit jaar de titel verdiend. De naam van die vrijwilliger wordt in de beker gegraveerd. Tijdens de bedankdag motiveert de vrijwilliger van het jaar ervoor zijn of haar keuze en geeft de wisseltrofee door. Ook is er sinds 2016 een speciale wisseltroffee voor KVW jeugdvrijwilliger van het jaar.

stichting kindervakantiewerk Schijndel

Secretaris: Marjan Vermeltfoort
Mgr. Zwijsenstraat 24
5482 HH Schijndel

Telefoonnummer: 06 - 2094 7746
E-mail: info@kvwschijndel.nl
KvK nr. 4108 2414

Vertrouwenspersoon: Astrid van de Griendt
Telefoonnummer: 06 - 2817 5482
Ook voor vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het aanstellingsbeleid en de gedragscode vrijwilligers en het meldprotocol KVW.

design & techniek: dennisvervest.com