Privacyverklaring

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel, gevestigd aan Mgr. Zwijsenstraat 24 5482 HH Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kvwschijndel.nl/

Mgr. Zwijsenstraat 24

5482 HH Schijndel

 

Marjan Vermeltfoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kindervakantiewerk Schijndel Zij is te bereiken via info@kvwschijndel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer ouder(s)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Naam huisarts

- Medicijngebruik

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kvwschijndel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om de inschrijving van uw deelnemende kind te verwerken

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of bij calamiteiten

- Om uw huisarts te contacteren bij calamiteiten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Wat?

Bewaartermijn?

Reden?

Persoonsgegevens

Tot maximaal één maand na afloop Kindervakantieweek Schijndel

Om de inschrijving van deelname aan Kindervakantieweek Schijndel te voltooien

NAW gegevens

Tot maximaal één maand na afloop Kindervakantieweek Schijndel

Om de inschrijving van deelname aan Kindervakantieweek Schijndel te voltooien, en ouders te contacteren indien nodig

Naam huisarts/medicijngebruik

Tot maximaal één maand na afloop Kindervakantieweek Schijndel

Om tijdens de Kindervakantieweek huisarts te contacteren indien nodig

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kindervakantiewerk Schijndel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvwschijndel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

stichting kindervakantiewerk Schijndel

Secretaris: Marjan Vermeltfoort
Mgr. Zwijsenstraat 24
5482 HH Schijndel

Telefoonnummer: 06 - 2094 7746
E-mail: info@kvwschijndel.nl
KvK nr. 4108 2414

Vertrouwenspersoon: Astrid van de Griendt
Telefoonnummer: 06 - 2817 5482
Ook voor vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het aanstellingsbeleid en de gedragscode vrijwilligers en het meldprotocol KVW.

design & techniek: dennisvervest.com